Firewall

Definice

Firewall je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, že slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje. Tato pravidla historicky vždy zahrnovala identifikaci zdroje a cíle dat (zdrojovou a cílovou IP adresu) a zdrojový a cílový port, což je však pro dnešní firewally už poměrně nedostatečné – modernější firewally se opírají přinejmenším o informace o stavu spojení, znalost kontrolovaných protokolů a případně prvky IDS. Firewally se během svého vývoje řadily zhruba do následujících kategorií:

  • Paketové filtry
  • Aplikační brány
  • Stavové paketové filtry
  • Stavové paketové filtry s kontrolou známých protokolů a popř. kombinované s IDS

Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál z článku „Firewall“ na Wikipedii.

Zpět na rejstřík pojmů.